Навигация

Сектор "Почивно дело"

Сектор "Почивно дело"

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от сектор, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.


Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР

Почивни станции

Курортен комплекс „Тилия” – Варна

Курортен комплекс „Лазур” – Несебър

База за отдих „Изгрев” – Созопол

База за отдих „Зеленика” – Китен

База за отдих „Орфей” – Велинград и
"Баните" Смолянска област


База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня

База за отдих „Къпина”- Боровец


Ценоразпис
на предлаганите услуги в курортните комплекси и базите за отдих при дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”на МВР.

Таблица за размера на  цените  с включен ДДС за нощувка в КК и БО


График на основните смени в КК и БО на МВР за периода  27.05. – 17.12.2016 г.