Навигация

Сектор "Почивно дело"

Сектор "Почивно дело"

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от сектор, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.


Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР

Почивни станции

Курортен комплекс „Тилия” – Варна

Курортен комплекс „Лазур” – Несебър

База за отдих „Изгрев” – Созопол

База за отдих „Зеленика” – Китен

База за отдих „Орфей” – Велинград

База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня

База за отдих „Къпина”- Боровец


 

  • Ценоразпис на предлаганите услуги в курортните комплекси и базите за отдих при дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”на МВР.

    • Приложение №1 - Таблица за размера на цените с вкл.ДДС за нощувка в КК и БО

    • Приложение №2 - Таблица за размера на цените с вкл.ДДС на предлаганите допълнителни услуги в КК и БО


  • График на основните смени в КК и БО за периода  26.05. – 16.12.2017 г.


  • График за продажба на картите за почивка за летния курортен сезон на софийските структури на МВР

  • Информация за оставащи карти в смяната 15.06 - 22.06.2017 г.